Witamy na stronie firmy Zielony Smok
Kraków, ul. Rydygiera 25 lok. uż. nr 13 , oś. Rżąka, okolice ul. Wielickiej
Oferujemy ubezpieczenia firm :
  Allianz,   Aviva,   Axa,   Compensa,   Ergo Hestia,   Generali,   Gothaer,   HDI,   InterRisk,    Link4,   MTU,  
Proama,   PZU,   TUZ,   Uniqa,   Warta, YCD

Specjalizuję się zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych jak i kompleksowym ubezpieczeniem firm. Przy zawieraniu ubezpieczenia zawsze kieruję się dobrem oraz indywidualnymi potrzebami klienta. W przypadku zaistnienia szkody jestem do Państwa dyspozycji.

Firma „ZIELONY SMOK” współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które są obecne na polskim rynku. Dzięki temu mamy możliwość doboru najlepszego produktu ubezpieczeniowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Z wielu ofert proponowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe staram się wybrać te, które dają Państwu najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

 Zapraszam do ubezpieczeń!

FIRMA
Ubezpieczenia dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia  działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ochroną można objąć: budynki i budowle, maszyny,  urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówkę, mienie pracownicze.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie robót budowlano – montażowych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym i zagranicznym (cargo)

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem
i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem rzeczy do obrotu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule w zależności od specyfiki prowadzonej działalności dające bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Ubezpieczenie OC Spedytora

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia Finansowe dla Firm

Ubezpieczenia pojazdów OC/AC /NNW

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Jednym z najważniejszych  elementów w firmie jest bezpieczeństwo pracowników oraz zabezpieczenie ich rodzin.

Dla pracowników każdej firmy przygotujemy bardzo dobrą ofertę która zagwarantuje:

•  dożywotnią ochronę ubezpieczeniowa (w oparciu o grupową umowę ubezpieczenia na życie lub w drodze zawarcia umowy indywidualnie kontynuowanej),

•  całodobową ochronę ubezpieczeniową pracownika oraz jego rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców i teściów), przebywających w dowolnym miejscu na świecie,

•  finansowe wsparcie dla rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci oraz innych zdarzeń losowych

    Firma „ZIELONY SMOK” współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które są obecne na polskim rynku. Dzięki temu mamy możliwość doboru najlepszego produktu ubezpieczeniowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
    Z wielu ofert proponowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe staram się wybrać te, które dają Państwu najlepszą ochronę ubezpieczeniową .

 Zapraszam do ubezpieczeń!

pon.-pt. 10.00-16.00, sobota 10.00-14.00
lub mailową :   tanieubezpieczeniakrakow@wp.pl     lub zielonysmok1@gmail.com
lub kontakt drogą telef.  530 448 440