Zarz?dzanie finansami przedsi?biorstw B. Kotowska , A. Uzi?b?o

23,80  z VAT

Availability: 2 w magazynie

Ksi??ka stanowi materia? pomocniczy do ?wicze? oraz pomoc w samodzielnym pog??bianiu wiedzy z zakresu zarz?dzania finansami przedsi?biorstw . Rozwa?ania koncentruj? si? na zjawiskach i procesach finansowych zachodz?cych w przedsi?biorstwach , zwi?zanych z gromadzeniem i wydawaniem ?rodków pieni??nych na cele dzia?alno?ci gospodarczej . Niniejsze opracowanie zosta?o przygotowane przede wszystkim dla studentów studiów uczelni ekonomicznych .

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry