WSP?LNY S?OWNIK ZAM?WIE?

93,00  z VAT

Availability: 3 w magazynie

Zgodnie z ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie? publicznych od 1 maja 2004 r. organy i podmioty zamawiaj?ce maj? obowi?zek stosowania do opisu przedmiotu zamówienia WSPÓLNEGO S?OWNIKA ZAMÓWIE?. Niniejsza publikacja zawiera polsk? i angielsk? wersj? j?zykow? s?ownika g?ównego oraz s?ownika uzupe?niaj?cego.

Polecamy!

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry