Wojskowo?? Kozaczyzny Zaporskiej w XVI-XVII wieku M. Franz

34,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

” …Praca prezentuje now? autorsk? koncepcje kszta?towania si? organizacji militarnej Kozaków , zawieraj?c? monograficzne opracowanie poszczególnych rodzajów wojsk kozackich ich organizacji i taktyki . W zalewie prac po?wi?conych Kozaczy?nie , zw?aszcza tych ukazuj?cych si? w ostatnich latach na Ukrainie , wyró?nia si? ona rzetelno?ci? badawcz? , ?wie?o?ci? spojrzenia i orginalnym uj?ciem problematyki .”

Waga 0.00 kg
Shopping Cart