Wojciech Brejnak Nie jeste? sam Dysleksja -Poradnik

31,59  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategorie: ,

Ryzyko dysleksji mo?na rozpozna? bardzo wcze?nie! Jak rozpozna? ryzyko dysleksji? Dlaczego tak wa?ne jest wczesne rozpoznanie? Jak pomóc dziecku z dysleksj?? O dysleksji wiemy wprawdzie coraz wi?cej,jednak wielu rodziców, a nawet nauczycieli, nie zdaje sobie sprawy z tego, ?e nierozpoznanie ryzyka tej dysfunkcji, i to ju? w „zerówce”, mo?e mie? w przysz?o?ci powa?ne konsekwencje. Wprawdzie na korygowanie tego typu zaburze? nigdy nie jest za pó?no, ale wiadomo równie?, ?e im wcze?niej zostanie podj?ta terapia, tym lepsze b?d? jej wyniki. Je?li nauczyciele skar?? si? na Twoje dziecko, ?e jest krn?brne, nie chce czyta? i ma trudno?ci z pisaniem, to nie czekaj, a? znienawidzi ono szko??. Sprawd?, czy czasem przyczyn? tych k?opotów nie jest „tajemnicza choroba”, zwana dysleksj?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart