Wiktor Treichel, ?WICZENIA Z VISUAL BASIC

21,01  z VAT

Brak w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

Ksi??ka omawia w zwi?z?y i prosty spos?b podstawy j?zyka Visual Basic. Przeznaczona jest dla pocz?tkuj?cych programist?w, kt?rzy chc? si? nauczy?, jak wykorzysta? ?rodowisko pakietu i konstrukcje j?zyka do pisania prostych program?w w Windows. Liczne przyk?ady ilustruj? zastosowanie omawianych element?w j?zyka. Ksi??ka zawiera dobrze przemy?lany zestaw ?wicze?. Ka?de ?wiczenie stanowi pe?ny projekt Visual Basic, kt?ry powinien zosta? uruchomiony na w?asnym komputerze. Podano krok po kroku wszystkie czynno?ci, jakie nale?y wykona?, aby zbudowa? odpowiedni formularz, a nast?pnie szczeg??owo om?wiono pisanie kodu programu. Ponadto Czytelnik znajdzie w ksi??ce m.in.:
– Wprowadzenie
– Tworzenie projektu
– Elementy j?zyka
– Podejmowanie decyzji
– P?tle
– Tablice
– Programowanie modularne – procedury i funkcje
– Zapis do plik?w i odczyt z plik?w
– Usuwanie b??d?w z program?w

…Do??czona do ksi??ki dyskietka zawiera gotowe projekty Visual Basic z rozwi?zanymi ?wiczeniami. Mog? one by? przydatne do weryfikowania poprawno?ci w?asnych rozwi?za?…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry