WIELICZKA KR?LEWSKA KOPALNIA SOLI

3,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Przewodnik wydany w wersji wieloj?zykowej m.in. po:
polsku, angielsku, niemiecku i farncusku.
O wyj?tkowo?ci i uroku tej kopalni przes?dzi?a przyroda ju? oko?o 20 milion?w lat temu. Wielickie z?o?e solne jest bowiem pozosta?o?ci? po wyparowaniu w?d mioce?skiego morza, skutkiem za? p??niejszego wypi?trzenia si? Karpat jest oryginalna budowa geologiczna z?o?a w g?rnej cz??ci bry?owa, a w dolnej pok?adowa.
Najstarszy znany dzisiaj i zlokalizowany szyb Goryszowski, kt?ry rozpocz?? wydobywanie soli kamiennej metodami g?rniczymi, pochodzi z drugiej po?owy XIII w. Kopalnia wielicka ma 9 poziom?w: od pierwszego, si?gaj?cego 64 m w g??b, po ostatni, le??cy na g??boko?ci 327 m pod powierzchni? ziemi. ??czna d?ugo?? chodnik?w kopalni wynosi niemal 250 km. Gdy policzy? komory wydr??one przez pokolenia g?rnik?w w ci?gu siedmiu stuleci, okazuje si?, ?e jest to 2040 wyrobisk. Ogrom kopalni jawi si? za? wtedy, gdy po przej?ciu trasy turystycznej u?wiadomi si? sobie, ?e to zaledwie 3% og??u wyrobisk.
G?rnik wielicki powoli, ale uparcie poznawa? kopalni?, odkrywa? jej tajemnice i bogactwo. Pustki po wydobytej soli zabudowywa? drewnem, wody wp?ywaj?ce do wn?trza warzy?, odzyskuj?c s?l. W ci?gu siedmiu wiek?w istnienia kopalni wydobyto z niej 7,5 min m3 soli, co stanowi ?adunek poci?gu o d?ugo?ci odpowiadaj?cej oko?o 1/5 r?wnika…

(Fragment z przewodnika)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry