Warren H. Carroll, GILOTYNA I KRZY?

23,40  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

W niniejszej ksi??ce autor ods?ania tytaniczn? walk? pomi?dzy si?ami dobra i z?a, kt?ra ze szczeg?ln? wyrazisto?ci? zaznaczy?a si? w Rewolucji Francuskiej pod rz?dami Terroru. Stracono w?wczas – cz?sto w spos?b bardzo okrutny – 40 000 francuskich katolik?w. Ich jedyn? win? by?o przywi?zanie do Wiary i przeciwstawianie si? najokrutniejszym posuni?ciom Komitetu Bezpiecze?stwa Publicznego. Autor, opisuj?c owe przera?aj?ce, obfituj?ce w makabryczne wydarzenia czasy, nie czyni tego bez powodu – proponuje nowe spojrzenie na z?o i brutalizm tamtego okresu.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart