W?adys?aw Tyra?ski KTO jest KIM w Krakowie

28,43  z VAT

Availability: 9 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategorie: ,

Wedlug naszego zamyslu krakowskie ” Who is Who ” powinno slu?y? lokalnym i ponadlokalnym mediom, urz?dom i instytucjom oraz krakowianom ?yj?cym sprawami swojego miasta. A ?e Kraków pozostaje nadal duchow? .stolic? Polski, tymi, którzy w nim czego? dokonali, interesuje si? tak?e reszta kraju, a – jak s?dzimy – równie? Iudzie i instytucje na ca?ym ?wiecie. Nasz informator wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Aby je zaspokoi? i nad??y? za szybko dokonuj?cymi si? zmianami, stworzyli?my równie? jego wersj? internetow?, do czego zach?ci?o nas zaciekawienie, z jakim spotka?o si? wydanie ksi??kowe. W Internecie informator jest dost?pny pod adresem www.ktojestkim.pl

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry