W?adys?aw Broniewski, WIERSZE I POEMATY

5,25  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

W?adys?aw Broniewski (urodzony 17 grudnia 1897 r. w P?ocku, a zmar?y 10 lutego 1962 w Warszawie) jest najwybitniejszym reprezentantem polskiej poezji rewolucyjnej, stanowi?cej artystyczny wyraz walki politycznej proletariatu.
Poeta zadebiutowa? w r. 1925 tomikiem Wiatraki. Nast?pnie ukaza?y si?: Trzy salwy (1925) – wydane wsp?lnie ze Stanis?awem Ryszardem Stande i Witoldem Wandurskim; Dymy nad miastem (1927); poemat Komuna paryska (1929); Troska i pie?? (1932) i Krzyk ostateczny (1938). Kalejny tom: Bagnet na bro?, powsta? w 1943 r., kiedy poeta jako ?o?nierz armii polskiej znalaz? si? w Jerozolimie. W roku 1945 – roku powrotu Broniewskiego do kraju – ukazuje si? zbi?r wierszy Drzewo rozpaczaj?ce, a nast?pnie Nadzieja (1951), Mazowsze i inne wiersze (1952) oraz wiersze po?wi?cone zmar?ej c?rce – Anka (1956).
Po wojnie ukaza?y si? liczne zbiory wierszy Broniewskiega Wiersze i poematy – kt?rych si?dme wydanie oddajemy do r?k Czytelnik?w – s? ostatnim tomem przygotowanym osobi?cie przez poet?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry