Vista Windows Naprawa i optymalizacja ?wiczenia praktyczne

24,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategorie: ,

Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. ?wiczenia praktyczne” zawiera szczegó?owe omówienie problemów oraz ich przyczyn zwi?zanych z u?ytkowaniem tego systemu operacyjnego. Zwi?z?e i praktyczne wyja?nienia zosta?y dodatkowo zilustrowane zrzutami ekranu, natomiast ?wiczenia krok po kroku omawiaj? zasady post?powania w konkretnych sytuacjach. Ta ksi??ka podpowie Ci mi?dzy innymi, co zrobi?, gdy systemu operacyjnego nie mo?na odnale?? na dysku komputera, jak rozwi?zywa? problemy z niektórymi polskimi znakami i przygotowa? Windows Vista do pracy z aplikacjami. Nauczysz si? tak?e zwi?ksza? wydajno?? i bezpiecze?stwo — po prostu b?dziesz wiedzia?, jak optymalnie wykorzysta? system.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart