Testy s?ownikowe z j?zyka niemieckiego, El?bieta W?o?, Dorota Bd

16,67  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Testy s?ownikowe z j?zyka niemieckiego

Testy s?ownikowe to doskona?y sposób na rozszerzenie i utrwalenie s?ownictwa. Ksi??ka koncentruje si? na nast?puj?cych tematach: sposoby sp?dzania wolnego czasu, moda, ?rodowisko i pogoda, szko?a, studia, praca, media, gospodarka, polityka, prawo, jedzenie, zdrowie, kontakty mi?dzyludzkie. ?wiczenia obejmuj?ce te grupy s?ownictwa podzielone s? na trzy poziomy zaawansowania. Ksi??ka zapewnia solidn? powtórk?, a jednocze?nie dobr? zabaw?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart