Testy gramatyczne z j?zyka angielskiego dla szk?? ?rednich i wy?

21,94  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Piotr Krasnowolski

format: 170/240
ilo?? stron: 270

Ksi??ka obja?nia zagadnienia gramatyki angielskiej pod k?tem trudno?ci, jakie mo?e ona sprawia? polskiemu odbiorcy. Ka?dy rozdzia? zawiera krótkie noty gramatyczne, w sposób przyst?pny opisuj?ce poszczególne problemy, ze szczególn? uwag? traktuj?c te, które sprawiaj? najwi?cej trudno?ci Polakom. Ponadto, w ka?dym rozdziale znajdziemy obszerny zestaw ró?norodnych ?wicze? dla kolejnych poziomów zaawansowania oraz klucz. Opracowanie poszczególnych rozdzia?ów, wprowadzaj?cych kolejne ?wiczenia wed?ug stopnia trudno?ci sprawia, ?e z ksi??ki mog? korzysta? zarówno uczniowie z klas ni?szych, jak te? wy?szych, o podstawowym lub poszerzonym profilu. Opisy zawarte w notach gramatycznych podane s? w j?zyku polskim. Walory edukacyjne ksi??ki sprawdzono w trakcie pracy z uczniami.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart