TERAZ IDZIESZ DO GIMNAZJUM MATEMATYKA Gra?yna Pysznicka -Ko

24,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Proponowany zbiór zada? zosta? napisany z mysl? o uczniach klasy VI , którzy pragn? powtórzy? i uzupe?ni? wiadomo?ci z matematyki przed podj?ciem nauki w gimnazjum . Sk?ada si? on z 20 sprawdzianów u?o?onych tematycznie , wraz z odpowiedziami i wskazówkami do zada?. Zadania u?o?ono zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami  wymaga? egzaminacyjnych .

Waga 0.00 kg
Shopping Cart