Technologia informacyjna w polskiej edukacji

18,20  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka-9 Kategoria:

 W publikacji zamieszczono prace nast?puj?cych autor?w; B. Siemienieckiego „Kongwinistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki bada?” , K. Denek „Reforma systemu edukacji szkolnej”, J. Gajda „Mass media i hipermedia zagro?eniem i szans? w edukacji”, S. Juszczuk „Wybrane aspekty komunikacji interakcyjnej cz?owieka z komputerem”, K. ?uchelkowska „Skrypt z wybranych zagadnie? informatyki obudowany ?rodkami dydaktycznymi i jego skuteczno??”, A. Skarbi?ska „wp?yw dost?pu do internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum”, W. Lewandowski „Zastosowanie technologii multimedi?w strumieniowych w procesie przekazu informacji”.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart