Techniki plastyczne -materia?y metodyczne Maria Siwka

8,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Maria Siwka jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w Gimnazjum nr. 5 i doradc? metodycznym sztuki w Samorz?dowym O?rodku Doskonalenia w Cz?stochowie…Jako plastyk uwa?a , i? uczniów nale?y nakierowa? na w?a?ciwy odbiór sztuki , a poprzez wprowadzenie ró?norodnych technik plastycznych stwarza? mo?liwo?ci osi?gania ciekawych efektów plastycznych zach?caj?cych do dalszej  pracy..

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry