T.Soko?owski Mi?dzynarodowa Ochrona Praw Cz?owieka

33,00  z VAT

Availability: 17 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

Autor zdaje sobie spraw?, ?e nie wyczerpa? ca?o?ci z?o?onej i obszernej problematyki ochrony praw cz?owieka. Wiele problemów i w?tków zosta?o pomini?tych, chocia?by kwestia krajowych ?rodków ochrony praw cz?owieka lub potraktowanych pobie?nie, np. problem praw cz?owieka w praktyce ?ycia mi?dzynarodowego i dzia?a? na rzecz zwi?kszenia skuteczno?ci instrumentów mi?dzynarodowych systemów ochrony. Jednak?e celem niniejszej pracy jest zapewnienie studentom politologii, jak i wszystkim zainteresowanym t? problematyk? podstawowej informacji z tego zakresu wiedzy.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry