Stanis?aw Rembek, NAGAN

6,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,


Moim prawdziwym debiutem pisarskim by?a powie?? „Nagan”. Przysporzy?a mi ona wielu przyjaci?? i wrog?w. Drukowa? j? „Robotnik” w 1927 r. – jedyne czasopismo w ?wczesnej Polsce uchodz?ce za na tyle „czerwone”, ?e mog?o si? podj?? druku powie?ci. Zatzucano mi sympatie „probolszewickie” za obiektywne przedstawienie wydarze? lat 1919-1920. Powie?? w wydaniu ksi??kowym ukaza?a si? wrok p??niej (1928) nak?adem Gebethnera i Wolffa i wywo?a?a du?y odd?wi?k. Pierwsze wydanie rozesz?o si? szybko, jednak nagonka rozp?tana przez r??nych pismak?w przeciwko ksi??ce i mojej osobie uniemo?liwi?a ponowny druk.
Stanis?aw Rembek

Waga 0.00 kg
Shopping Cart