Sonda?e a manipulowanie spo?ecze?stwem Ryszard Dyoniziak

11,40  z VAT

Availability: 3 w magazynie

Kategoria:

W ostatnich latach powsta?y nowe o?rodki badaj?ce skuteczno?? reklam .Pojawi? si? równie? nowy typ sonda?y – prognozy wyborcze dla ró?nych partiii polityków.S? one cz?sto publikowane . I chocia? opinia publiczna wcale si? o to nie prosi?a – prasa , radio , telewizja s? wprost zalewane tymi sonda?ami . To z czym styka si? odbiorca to albo zwi?z?e , suche dane albo zniekszta?cone informacje , je?li nie tendencyjne interpretacje. Taka sytuacja grozi kompromitacj? bada? . Oto dlaczego potrzebna jest ta ksi??ka ,która przyblizy czytelnikowi warsztat badawczy socjologa , oraz uka?e ?ród?a zniekszta?conych lub specjalnie mylnie formu?owanych w interesie ró?nych grup politycznych i spo?ecznych informacji.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry