Sinusoida niepodleg?o?ci Lech Ma?ewski

18,90  z VAT

Availability: 4 w magazynie

Kategoria:

Przedmiotem analiz jest sinusoida niepodleg?o?ci zjawsko charakterystyczne dla polskiej polityki od okresu powstania styczniowego w?a?ciwie do dzi?. W pierwszej cz??ci autor stara si? ?ledzi? wspomnian? wcze?niej sinusoid? niepodleg?o?ci na tle polityki lewicy od momentu powstania PPR a? w?a?ciwie do dzi? , gdy? to pó?wiecze nie jest ?adn? dziur? w naszej historii. W cz??ci drugiej poszerza swoja analiz? nie tylko o okres od powstania styczniowego , ale równie? poddaje dzia?ania innych aktorów ni? lewica.W cz??ci trzeciej autor zwraca uwag? na kszta?towanie sie sinusoidy w globalizuj?cym si? ?wiecie.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry