S.Biela?ski T.Biernat Wok?? Problematyki Integracji Europejskiej

22,95  z VAT

Availability: 5 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

Proponowany przez autorów niniejszego zbioru temat jest rezultatem przedsi?wzi?? podejmowanych zarówno w ramach dzia?alno?ci naukowo-badawczej Instytutu Nauk Spo?ecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak i inicjatyw istniej?cego w ramach INS – Programu Studiów Europejskich. Wszyscy autorzy reprezentuj? zespó? Politologii i Historii, czego implikacj? jest charakter prezentowanych tekstów.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry