?RODKOWY WSCH?D W LATACH II WOJNY ?WIATOWEJ, RELACJE I DZIA?ANIA

53,55  z VAT

Availability: 20 w magazynie

SKU: WYD.A.MARSZA Kategoria:

KSI??KA, KTÓR? DOSTAJE DO R?KI CZYTALNIK, STANOWI ANALIZ? DZIA?ALNO?CI POLSKICH PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH I KONSULARNYCH W IRANIE, IRAKU I AFGANISTANIE, POSZERZON? O WIADOMO?CI Z ZAKRESU HISTORII TYCH PA?STW. INTENCJ? AUTORA BY?O UKAZANIE Z?OZONEJ SYTUACJI WEWN?TRZNEJ I MI?DZYNARODOWEJ W REGIONIE ?RODKOWEGO WSCHODU, KTÓRA POWSTA?A W WYNIKU DZIA?A? MILITARNYCH W LATACH II WOJNY ?WIATOWEJ – BY?A EFEKTEM WALKI O WP?YWY TOCZONEJ POMI?DZY MOCARSTWAMI: WIELK? BRYTANI?, ZWI?ZKIEM RADZIECKIM III RZESZ? ORAZ STANAMI ZJEDNOCZONYMI. DYPLOMACI PRZEBYWAJACY NA TYM TERENIE NIE BYLI JEDNAK WY??CZNIE BIERNYMI OBSERWATORAMI „WIELKIEJ ROZGRYWKI” – BRALI W NIEJ CZYNNY UDZIA?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart