POECI M?WI? CYPRIAN KAMIL NORWID

31,40  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

CD
Cyprian Kamil Norwid PIELGRZYM
wybór i opracowanie: M. Kaczmarska, A.Ferenc
czyta: Ma?gorzata Kaczmarska, Andrzej Ferenc
Chwila my?li, Klaskaniem maj?c obrz?k?e prawice, Do spó?czesnych, Laur dojrza?y, Czy podam si? o amnesti?, *** (z listów: do A Cieszkowskiego), Czu?o??, W Weronie, Marionetki, Kó?ko, Beatrix, Daj mi wst??k? b??kitn?, Co? jej powiedzie?…, Pielgrzym, Z pok?adu „Marguerity” wyp?ywaj?cej dzi? do New-York, *** (z listów: do M.Tr?bickiej), Trzy strofki, Czarne kwiaty (fragment), Jak…, Pierwszy list co mnie doszed? z Europy jest ten od Ciebie…, *** (z listów: do M.Tr?bickiej;do M.Kleczkowskiego), Mój psalm, *** (z listów: do J.Kuczy?skiej), *** (z listów: po zamieszkaniu w Zak?adzie ?w.Kazimierza), Moja piosnka (II), Modlitwa), Cz?sto z rozpacz? s?ucham, Co? ty Atenom zrobi?, Sokratesie…, Do Stanis?awy Hornowskiej
Rzecz o wolno?ci s?owa (fragmenty), Promethidion (fragmenty), Do pisz?cych

ISBN:978-83-61120-01-8

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry