PASIEKA, MOJA W?ASNA HODOWLA PSZCZӣ W MIW?CIE, GEORG PETRAUSCH

19,90 

Availability: 1 w magazynie

SKU: BUCHMANN Kategorie: ,

Moja w?asna pasieka
Autor: Georg Petrausch
Tytu? oryginalny: Moja w?asna pasieka
Wydawnictwo: Buchmann
Data wydania: 16/05/2012
ISBN: 978-83-7670-445-6
Kod paskowy: 9788376704456
Liczba stron: 96
Wymiary: 165 x 210
Ok?adka: mi?kka
T?umaczenie: Barbara Floria?czyk

 

Pszczo?y czuj? si? zadziwiaj?co dobrze w miastach. Kwitn?ce aleje i przydomowe ogródki, balkony i dzia?ki oferuj? im od wiosny do pó?nej jesieni bogactwo nektaru. I to zupe?nie pozbawionego ?rodków owadobójczych! W takich idealnych warunkach coraz wi?cej mieszka?ców miast odkrywa pszczelarstwo jako ciekawe i naturalne hobby.

W ksi??ce mo?na znale?? wiele praktycznych informacji, m.in. o odpowiednich stanowiskach w mie?cie, pasiekach na ma?? powierzchni?, jak równie?  wypróbowanych metodach zapobiegania rójce czy te? miodobraniu przy u?yciu zwyk?ych sprz?tów gospodarstwa domowego.

?Dopiero du?e miasto sk?oni?o mnie do zaj?cia si? pszczelarstwem?, mówi autor tego poradnika, Georg Petrausch, który ju? od ponad 20 lat trzyma swoje pszczo?y na dachu budynku w dzielnicy Hamburga Altonie. B?d?c nauczycielem biologii, prowadzi pasiek? równie? w przyszkolnym ogrodzie, wtajemniczaj?c dzieci w sekretne ?ycie pszczó?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart