O sztuce pisania

18,70  z VAT

Availability: 50 w magazynie

SKU: 170x240 mm Kategoria:

 

O sztuce pisania.
Podr?cznik dla gimnazjalistów
Joletta Osewska-Mazgaj
Kinga Psuj
format: 170/240
ilo?? stron: 230
Ksi??ka sk?ada si? z dwóch zasadniczych cz??ci. Cz??? pierwsza to kompendium wiedzy na temat pisemnych form wypowiedzi. Zamieszczono w niej mi?dzy innymi niezb?dne informacje na temat planowania pracy, notowania, streszczania, klasyfikacj? najcz??ciej pope?nianych b??dów i sposoby ich unikania, przyst?pne i rzeczowe omówienie d?u?szych form wypowiedzi oraz krótkich form u?ytkowych. Znajduj? si? tu tak?e przyk?adowe wypracowania uczniów z naniesionym na marginesie komentarzem, ?wiczenia redakcyjne i j?zykowe. Druga cz??? zawiera dziesi?? testów z przedmiotów humanistycznych.
Ksi??ka jest doskona?? pomoc? dla uczniów przygotowuj?cych si? do egzaminu gimnazjalnego.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart