NIEZB?DNO?? TEORII POLITYCZNEJ W.J.Stankiewicz

20,90  z VAT

Availability: 2 w magazynie

Kategoria:

„…autor ma szczególnie ostr? ?wiadomo?? odr?bno?ci i z?o?ono?ci zjawiska ?ycia politycznego , a wi?c jednej z najbardziej niezwyk?ych rzeczy , dodanych przez cz?owieka do natury , na któr? sk?adaj? si? : ?ycie spo?eczne , istnienie pa?stw , rz?dów , ustrojów , dzia?a? i zachowa? politycznych .Jako anatomia zjawiska polisologicznego ksi??ka Stankiewicza jest ?wietn? egzemplikacj? jakkolwiek po?redni? , tezy autora o walorach poznawczych i niezb?dno?ci teorii politycznej .”

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry