Nasze Sprawdziany, Fizyka, pytania i zadania dla gimnazjalist?w,

6,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,


Nasze Sprawdziany, Fizyka, pytania i zadania dla gimnazjalist?w
Tomasz K?drzy?ski
Wydawnictwo Pi?tek Trzynastego

Nasze Sprawdziany – Fizyka to pozycja adresowana do nauczycieli fizyki i uczni?w gimnazj?w. Jest to zbi?r sprawdzian?w z poszczeg?lnych dzia??w fizyki. Do ka?dego dzia?u przygotowano trzy zestawy zada? sprawdzaj?czych, przy czym ka?dy zestaw obejmuje pi?? zada?. Zestawy zosta?y tak skonstruowane, ?e prawid?owe rozwi?zanie przez ucznia wszystkich zada? odpowiada ocenie bardzo dobrej przy pi?ciogodzinnym cyklu nauczznia oraz ocenie celuj?cej przy cyklu cztero- lub trzygodzinnym. Ksi??ka ta zaoszcz?dzi nauczycielowi cenny czasm konieczny do przygotowania prac kontrolnych, a tak?e mo?e stanowi? baz? do przygotowania w?asnych sprawdzian?w. Dla ucznia b?dzie cenn? pomoc? w trakcie przygotowa? do klas?wki lub przy powtarzaniu materia?u przed egzaminem do gimnazjum, kt?rego cz??? matematyczno-przyrodnicza obejmuje r?wnie? zadania i problemy z fizyki. Korzystanie z niej u?atwia perforacja na kraw?dzi strony.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart