Nasze lektury klasa 2

5,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?adka mi?k Kategoria:

Nasze lektury. Zeszyt ?wicze? kl. 2, szko?a podstawowa

Kuca Jadwiga, Polanowska Danuta

Wydawnictwo: Pedagogiczne ZNP
Oprawa: mi?kka
ISBN: 83-85230-92-0
Stron: 56
Wymiary: 140×200

Zeszyty: – zawieraj? opracowanie aktualnych lektur w formie ró?norodnych ?wicze?, atrakcyjnych dla dzieci i motywuj?cych je do wysi?ku; – pozwalaj? uczniom kszta?ci? sw? sprawno?? j?zykow? oraz wzbogaca? s?ownictwo poprzez m. in. porz?dkowanie rozsypanek, dobieranki, uzupe?nianie luk; – umo?liwiaj? ró?nicowanie zada?, przeciwdzia?aj? schematyzmowi i znu?eniu; – maj? jasn? konstrukcj? polece?, co sprawia, ?e wi?kszo?? z nich uczniowie s? w stanie wykona? samodzielnie; – zosta?y wysoko ocenione przez uczniów i nauczycieli, którzy z nich korzystali.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry