NAKARMI? WILKI-CD

34,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Maria Nurowska      
Nakarmi? wilki
    Czyta Leszek Filipowicz
ISBN: 978-83-61445-70-8
Czas nagrania: 6 godz. 51 min.
No?nik: 1 CD mp3
Data wydania: 2010-09-08
Kasia, absolwentka warszawskiej SGGW, przyje?d?a w Bieszczady, by zebra? materia? do pracy doktorskiej o wilkach. W stacji naukowej przebywaj? ju? Olgierd i Marcin. M??czy?ni nie wierz?, ?e ich nowa towarzyszka wytrzyma trudy ?ycia w lesie. Kasia jednak okazuje si? osob? nie tylko odporn? na niewygody, ale te? wyj?tkowo odwa?n?. Pierwsza nocna obserwacja wilków staje si? pocz?tkiem wielkiej fascynacji Katarzyny, a kolejne, coraz bli?sze spotkania z watah? sprawiaj?, ?e mi?dzy dziewczyn? a wilkami wytwarza si? niemal mistyczn? wi??. W jej obliczu wszystkie miejskie rozczarowania trac? znaczenie. Kasia anga?uje si? obron? okrytych z?? s?aw? zwierz?t, sprowadza do pobliskiej wsi owczarki podhala?skie, maj?ce odstrasza? drapie?niki i trzyma? je z dala od ludzkich zagród. W ko?cu wchodzi w drog? miejscowemu k?usownikowi, nara?aj?c w?asne ?ycie. W tym samym czasie mi?dzy ni? a Olgierdem rodzi si? uczucie. Nakarmi? wilki to powie??, jakiej dot?d w Polsce nie by?o. W pisarstwie Marii Nurowskiej pojawi? si? nowy, intryguj?cy temat.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry