NADCI?NIENIE T?TNICZE – VADEMECUM, J.D. Swales

13,81  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

NADCI?NIENIE T?TNICZE – VADEMECUM
Spis tre?ci:

Wprowadzenie
1. Epidemiologia nadci?nienia
2. Kr??enie krwi w nadci?nieniu t?tniczym
3. Mechanizmy reguluj?ce ci?nienie t?tnicze krwi a nadci?nienie
4. Nadci?nienie a genetyka
5. Patogeneza nadci?nienia
6. Nast?pstwa nadci?nienia t?tniczego
7. Specjalne podgrupy w klasyfikacji nadci?nienia
8. Nadci?nienie nerkowopochodne i naczyniowo-nerkowe
9. Nadci?nienie a nadnercza
10. Nadci?nienie t?tnicze w chorobach tarczycy i akromegalii
11. Koarktacja aorty
12. Nadci?nienie t?tnicze a choroby o?rodkowego uk?adu nerwowego
13. Nadci?nienie t?tnicze indukowane lekami
14. Wywiad i badanie kliniczne
15. Badania diagnostyczne u chorych na nadci?nienie t?tnicze
16. Leki przeciwnadci?nieniowe
17. Leczenie niefarmakologiczne
18. Leczenie pierwotnego nadci?nienia
19. Post?powanie w szczeg?lnych sytuacjach

Waga 0.00 kg
Shopping Cart