Motywu literackie cz. 2 ?ci?ga

12,60  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Zarówno na maturze pisemnej jak i jako temat ustnej prezentacji cz?sto pojawia si? temat „z motywu”, to znaczy maturzysta ma opisa? lub omówi? funkcjonowanie danego motywu literackiego na przestrzeni kilku wskazanych w temacie lub wszystkich epok literackich. ?ci?ga z motywów to publikacja przeznaczona dla tych uczniów, którzy w czasie matury wybior? w?a?nie ten temat. Tu znajd? gotow? wypowied? – od wst?pu do zako?czenia. W cz??ci drugiej zosta?y opracowane standardowe, najcz??ciej pojawiaj?ce si? w literaturze motywy, jak: anio?, dom, dworek, everyman, idealizm/ideali?ci, kat, naprawa pa?stwa, nie?miertelno??, rodzina, samobójstwo, samotno??, sen, s?awa (exegi monumentum), szale?stwo, ?mier?, taniec, teatr, utopia/antyutopia, wie?a Babel – brak porozumienia (k?ótnia, spór), vanitas, wie?, prowincja, w?adza/w?adca, wojna, wybór, zbrodnia, zdrada. Materia? wzbogacono o informacje na temat dzie? sztuki z dziedziny malarstwa, filmu, teatru, w których dany motyw równie? wyst?puje.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry