Mi?dzy Renem a Wis??, studia i szkice o niemiecko-polskich powin

7,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Na kartach niniejszego zbioru rozpraw omawiane s? ró?ne aspekty polsko-niemieckich powinowactw kulturalnych. Podj?to prób? prze?amania wielu stereotypów  i ukazania rozlicznych zagadnie? w nowym ?wietle. Prawdy i mity polsko-niemieckich kontaktów, pozostaj?cych od zarania „pod ci?nieniem historii”, s? problemami z?o?onymi. Autor ?ywi nadziej?, ?e cho? w pewnym stopniu ksia?ka ta przyczyni si? do lepszego ich zrozumienia.(Krzysztof A. Kauczy?ski)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry