Mi?dzy mocarstwami Micha? Dobroczy?ski

22,90  z VAT

Availability: 5 w magazynie

Kategoria:

Geopolityczna pozycja Polski nale?y do wyj?tkowo wr?cz skomplikowanych i trudnych . Kraj po?o?ony miedzy dwoma wielkimi mocarstwami od stuleci musia? walczyc o umocniennie i zachowanie to?samo?ci . Pomimo kosztu wielu dramatycznych przej?? , wspó?czesny wynik zmaga? okaza? si? dla Polski wzgl?dnie korzystny ,?wiadcz?c o sile narodowej . Ksi??ka o mi?dzynarodowych cechach charakterystycznych Polski , Niemiec i Rosji oraz ich wzajemnych stosunkach .

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry