Matura z matematyki cz.1 Andrzej Kie?basa

19,50  z VAT

Kategoria:
  • w ksi??ce tej znajdziesz wszystkie wzory i twierdzenia
  • W ka?dym rozdziale zadania maturalne poprzedzone s? seri? prostych rachunkowo zada?
  • zadania zosta?y tak uporz?dkowane ,?e rozwi?zuj?c zadanie z danego dzia?u , nie musisz zna? materia?u obejmuj?cego nast?pne dzia?y
Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry