M.Kolberg EXCEL w firmie – przyk?ady zastosowa?

51,25  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

Przyk?ady zastosowa?  , nie jest podr?cznikiem ksi?gowo?ci – mamy jednak nadziej?, ?e fachowcy te? w niej co? dla siebie znajd?. Wst?p do teorii zarz?dzania wydaje si? by? tutaj niezb?dny i z pewno?ci? nikomu nie zaszkodzi. Dzie?o M. Kolberga mo?emy poleci? z ca?? odpowiedzialno?ci? ka?demu czytelnikowi zainteresowanemu nie tyle obs?ug? Excela, co jego mo?liwo?ciami. Ksi??ka bazuje na wersji Excel 2000 ale nie ma to tutaj wi?kszego znaczenia – niemal wszystkie z przedstawionych przyk?adów funkcjonowa? b?d? w ka?dej wersji tego programu.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart