LOVE CI? , KA?KA L.Momot

12,00  z VAT

Availability: 10 w magazynie

Kategoria:

Love Ci? , Ka?ka .Po drugiej stronie muru  to cenny materia? o m?odzie?y , kt?ra popad?a w kolizj? z prawem zebrany przez Lucjana Momota , wieloletniego wychowawc? z Zak?adu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w ?widnicy. Ksi??ka sk?ada si? z dw?ch cz??ci : pierwsza – Opowie?? zza krat przedstawia r??ne , jak?e cz?sto trudne losy wychowank?w.W drugiej Tw?rczo??  zza krat  – oddaj?ca wiernie prze?ycia i t?sknoty m?odych ludzi .W ksi??ce udokumentowane zosta?y trudne losy m?odzie?y , cz?sto z rodzin patologicznych , zaniedbanej w procesie wychowawczym przez rodzin? czy o?rodki wychowawcze ..

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry