KRAJ KILIMEM PRZYKRYTY Wsp??czesna literatura Bo?ni i Hercegowin

41,31  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:
Terminem Boszniacy okre?la si? muzu?ma?skich mieszka?ców Bo?ni i Hercegowiny. Termin ten dopiero walczy o prawo obywatelstwa w polszczy?nie i jak dot?d upowszechniany jest jedynie w kr?gu specjalistów. Terminem Bo?niacy tradycyjnie okre?la si? wszystkich mieszka?ców Bo?ni i Hercegowiny bez wzgl?du na wyznawan? religi?.
Boszniacy s? najbardziej zachodnimi autonomicznymi muzu?manami i najbardziej wschodnimi muzu?ma?skimi Europejczykami, posiadaj?cymi po?udniowos?owia?sk? etniczn? proweniencj? i pos?uguj?cymi si? s?owia?skim j?zykiem, ale od innych narodów po?udniowos?owia?skich odró?niaj? si? religi? i do?wiadczeniem historycznym.
W niniejszej antologii znajdzie Czytelnik wybór wspó?czesnej poezji i prozy pisarzy z Bo?ni i Hercegowiny.
Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry