KOMPEDIUM ANTYBIOTYK?W 1996, Danuta Dzier?anowska

9,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Przedmowa
W niespe?na dwa lata od wydania „Antybiotykoterapii praktycznej” oddaj? w r?ce Czytelnik?w „Kompendium antybiotyk?w 1996″. Opracowanie to, jest w swej g??wnej cz??ci, kontynuacj? ostatniego rozdzia?u poprzedniej ksi??ki. W tre?ci dokonano licznych zmian – dodano 15 nowych lek?w, uwzgl?dniono nowe preparaty i postacie, w niekt?rych przypadkach zmieniono zasady dawkowania, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Zrealizowano tak?e sugestie Lekarzy i w opisie zarejestrowanych postaci zamieszczono wielko?ci opakowa?.
Na wst?pie musz? zastrzec, ?e nazwa ksi??ki nie jest w pe?ni ?cis?a, poniewa? opracowanie nie uwzgl?dnia wszystkich zarejestrowanych preparat?w. ?wiadomie zrezygnowa?am z niekt?rych antybiotyk?w —„starych” tetracyklin, sulfonamid?w (poza kotrimoksazolem) czy te? antybiotyk?w stosowanych sporadycznie, zast?pionych obecnie przez lepsze i skuteczniejsze (np. karindacylina, rozoksacyna, spektynomycyna czy cefalotyna). Jednocze?nie tre?? kompendium jest poszerzona o leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe.


(Wyd. 1996 r.)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry