J?ZYK POLSKI 1 -utrwalamy i sprawdzamy – testy , karty pracy dl

9,23  z VAT

Kategoria:

Zawarte w ksi??ce ?wiczenia utrwalaj?co- sprawdzaj?ce z zakresu kszta?cenia  mog? by? wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli niezale?nie od tego , jaki program zintegrowany realizuj? i jakie podr?czniki  wykorzystuj? w pracy z dzie?mi…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry