J?ZYK NIEMIECKI DLA NOWEGO LICEUM OG?LNOKSZTA?C?CEGO – ZBI?R ZAD

18,43  z VAT

Availability: 2 w magazynie

Kategoria:

Niniejsza publikacja napisana jest przez do?wiadczonych nauczycieli wspó?pracuj?cych z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Krakowie.Ksi??ka sk?ada si? z trzech cze?ci , które odpowiadaj? nast?puj?cym poziomom opanowania j?zyka :

cz??? I  poziom podstawowy

cz??? II   poziom ?rednio zaawansowany

cz??? III poziom zaawansowany

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry