J?zef Stompor, NARKOMANKA

8,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

   Tak ten czas p?ynie wolno! A ja czekam dalej. Oczekuj? jej powrotu, Czy i tym razem powr?ci z Wiednia? Przyjedzie do hotelu po ciemnozielonego mercedesa, ?eby p??niej odjecha?? Ciekawe, ?e profesor Karasik przed?u?a m?j pobyt w ?om?y… Czy?by domy?li? si?, jak bardzo mi zale?y na powrocie Moniki Sordo?
    I pomy?le?, ?e jeszcze w ko?cu lipca by?em „cz?owiekiem wolnym”. A teraz? Teraz czekam w rodzinnym mie?cie, trac? g?ow?, popadam w ob??d! Tak, tak. Skomplikowa?em sobie ?ycie. Siostra Stenia kpi, wyzywa j? od narkomanek. Ale czy Monika jest narkomank?? Musz? jeszcze raz przeczyta? jej reporterski notatnik. Przestudiuj? dok?adnie. Kiedy wr?c? do Warszawy, natr? Steni uszu. Niech pilnuje pacjent?w i zajmuje si? swoim domem. Siostrom w szpitalu te? powiem, ?eby przesta?y plotkowa?. A mo?e w tym, co m?wi?, jest troch? prawdy? Mo?e ja jestem za?lepiony? Nie wiem. Nie potrafi? na to odpowiedzie?.
   Mo?e jednak lepiej b?dzie, je?li opowiem wszystko od pocz?tku…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart