Joanna M. Torowska, PLANTY KRAKOWSKIE

14,00  z VAT

Kategoria:

Planty krakowskie, by?y pierwszym publicznym parkiem utworzonym w miejscu wyburzonych fortyfikacji. Niegdy? pe?ni?y one funkcj? salonu miasta, miejsce spotka? i wielu wa?nych wydarze? historycznych.

Polecamy niniejsz? ksia?k? wszystkim tym, którzy chc? bli?ej pozna? tre?ci symboliczne zawarte w tym miejscu!

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry