Jan Biernat Tworzenie prostych program?w u?ytkowych w Delphi . ?

13,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

Ksi??ka sk?ada si? z nast?puj?cych ?wicze?: – ?wiczenia wprowadzaj?ce; – ?wiczenia uzupe?niaj?ce; – ?wiczenia przedstawiaj?ce krok po kroku etapy tworzenia prostych programów u?ytkowych. ?wiczenia wprowadzaj?ce maj? na celu przypomnienie niektórych wiadomo?ci z obs?ugi ?rodowiska programistycznego Delphi. S? to: – wybór formatki; – umieszczenie komponentu na formatce; – przechodzenie do okna Object Inspector; – generowanie zdarzenia; – zapisywanie projektu; – uruchomienie projektu w ?rodowisku Delphi; – kompilacja ca?ego projektu; – nadanie nazwy i opisu komponentowi.?wiczenia uzupe?niaj?ce maj? na celu uzupe?ni? wiedz? z zakresu programowania i obejmuj?: – tworzenie w?asnej biblioteki; – tworzenie formatki dynamicznie; – tworzenie komponentu dynamicznie.Ostatnie ?wiczenia prezentuj? sposób pisania krok po kroku prostych programów u?ytkowych. Obejmuj? one nast?puj?ce programy: – informacja o rozmiarze i ilo?ci wolnego miejsca na dysku; – alarm; – reminder – Przypominacz; – s?ownik: Angielsko-Polski; – prosta baza danych; – pisanie liczb s?ownie.Na do??czonej do ksi??ki dyskietce znajduj? si? opisywane programy u?ytkowe.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry