Jak zda? matur? z j?zyka polskiego Katarzyna Miezian , Beata So

7,90  z VAT

Availability: 10 w magazynie

Kategoria:
  • Pokazujemy tu jak zmierzy? si? z tematem maturalnym i samodzielnie , krok po kroku , budowa? w?asn? prac? literack? ..
  • zapraszamy do wspólnej znalizy cytowanych prac i  przyjrzenia si? dzia?aniom egzaminatora
  • Autorom prac celuj?cych ksi??ka pozwoli skonfrontowa? w?asne umiej?tno?ci z osi?gni?ciami rówie?ników i wzmocni? pewno?? siebie… 
Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry