JAK NALE?Y POSTEPOWA? Z UCZNIEM W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ.

8,99  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: OK?. MI?KKA Kategoria:

Poradnik dla nauczycieli
I. Iwaszków,
wyd. I, 2003, 36 s., format A5, opr. broszur., ISBN 83-88555-62-6

Praktyczny poradnik dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich maj?cych kontakt z dorastaj?c? m?odzie?? (gimnazjum). Na przyk?adach typowych sytuacji konfliktowych pokazuje, jak nale?y kszta?towa? wzajemne relacje mi?dzy doros?ymi a nastolatkami, jak bez u?ycia przemocy emocjonalnej i asertywnie rozwi?zywa? liczne, a cz?sto trudne problemy wychowawcze w szkole, a tak?e poza ni?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart