Jacek Pa?asi?ski, KACZOR PO PEKI?SKU

6,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

„Kaczor po peki?sku” to pe?en pasji reporta? z kraj?w, zwanych „azjatyckimi tygrysami”: Indii, Singapuru, Wietnamu i Chin. To ksi??ka o zupe?nie nowej rzeczywisto?ci globalnej, w kt?rej ?yjemy ju? teraz, nie zdaj?c sobie z tego sprawy. Za kilkana?cie lat, kiedy brutaln? walk? o no?niki energii wygra Azja, Chiny b?d? pierwszym, a Indie trzecim mocarstwem gospodarczym ?wiata. Ju? w tej chwili wi?kszo?? operacji ekonomicznych na ?wiecie odbywa si? bez jakiegokolwiek udzia?u pa?stw szeroko poj?tego Zachodu. W podobnym trybie zapada coraz wi?cej globalnych decyzji politycznych. „Kaczor po peki?sku” to ksi??ka o tym, jak Zach?d z protagonisty – mo?e sta? si? tylko statyst? globalnych rozgrywek, o tym, jak polityka Zachodu, w tym i Polski, rozmija si? z now? rzeczywisto?ci?, w kt?rej dominuj?c? rol? odgrywa Azja – kontynent rosn?cego bogactwa, kontynent bez wolno?ciolbrzymi obszar zamieszkany przez 2/3 ludzko?ci, kt?ra nie zazna?a ani Odrodzenia, ani O?wiecenia.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry