J.I.Kraszewski Stara Ba??. Lektura z opracowaniem

6,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

wydawnictwo: GREG

Jednym z literackich przedsi?wzi?? Józefa Ignacego Kraszewskiego by?o stworzenie fabularyzowanych dziejów Polski traktowane przeze? jako realizacja patriotycznej misji. Stara ba?? powsta?a w 1876, nale?y do najbardziej udanych i poczytnych powie?ci Kraszewskiego. Otwiera wspomniany cykl historyczny, a skupia si? na ba?niowych pocz?tkach pa?stwa polskiego – czasach króla Popiela i Piasta Ko?odzieja. Na tle wydarze? dotycz?cych tworzenia si? zr?bów polskiej pa?stwowo?ci rozwija si? w?tek obrazuj?cy burzliwe losy mi?o?ci dwójki m?odych bohaterów: Domana i Dziwy. W Starej ba?ni Kraszewski po raz pierwszy wykorzysta? stworzony przez siebie model powie?ci historycznej.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry