J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, EDUKACJA MEDIA

36,45  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

EDUKACJA MEDIALNA – jest podr?cznikiem akademickim, który próbuje uporz?dkowa? i na?wietli? problemy nowoczesnych mediów elektronicznych w aspekcie cywilizacyjnym, kulturowym, edukacyjnym. Burzliwy rozwój technologii informacyjnych i mass mediów oraz ich rozpowszechnienie, spowodowa?, ?e naukowa analiza tych zjawisk, jako dziedzina interdyscyplinarnych bada? humanistycznych, jest zawsze opó?niona. Dotyczy to m.in. bada? aksjologicznych, socjologicznych, etycznych i pedagogicznych, które odnosz? si? nie tylko do suchej teorii, lecz równie? konsekwencji praktycznych. W ksi??ce autorzy odwo?uj? si? do uwarunkowa? natury cywilizacyjnej i kulturowej, analizuj? rol? hipermediów i mass mediów w sferze edukacji. S? to analizy bardzo kompetentne, przeprowadzane z uwzgl?dnieniem my?li humanistycznej w kreowaniu ?wiadomo?ci odbiorców przekazów komunikatów multimedialnych. Jest to obszerna monografia po?wi?cona mediom, ich roli i funkcjom przedstawionym w szerokim kontek?cie kulturowym.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry