INSTYTUCJA PREZYDENTA W POLSCE I CZECHACH I S?OWACJI 1989 r.

30,90  z VAT

Availability: 5 w magazynie

Kategoria:

Przemiany demokratyczne , które rozpocze?y si? w 1989 roku w pa?stwach Europy ?rodkowowschodniej wzbudzi?y wzmo?one zainteresowanie przedstawicieli nauk spo?ecznych . W ci?gu kilkunastu lat , które up?yn??y od „jesieni narodów” powsta?o wiele opracowa? dotycz?cych zmian ustrojowych  prze?omu lat osiemdziesi?tych i dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry