Idziesz do gimnazjum. Przyroda, Pigu?owska Urszula, Zaradzka Ma?

20,20  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Ksi??ka jest zbiorem trzynastu test?w o tematyce przyrodniczej. Obejmuje zakres tre?ci okre?lonych w podstawach programowych opracowanych przez MEN. Umo?liwia poznanie i zrozumienie zjawisk przyrodniczych spotykanych ka?dego dnia. Pomo?e utrwali? wiedz? o otaczaj?cym ?wiecie, rozwin?? zainteresowanie r??norodno?ci? i pi?knem przyrody. Pozwoli pozna? wsp??zale?no?ci wyst?puj?ce mi?dzy elementami ?rodowiska przyrodniczego a dzia?alno?ci? cz?owieka. Ksi??ka ta nie tylko pozwoli odnale?? ?atw? drog? do gimnazjum, ale tak?e odby? fascynuj?c? podr?? dooko?a ?wiata.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry